Kestävä kehitys

Canform Oy on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Toimimme vastuullisesti niin ympäristön, ihmisen kuin talouden näkökulmasta.

Ekologinen kestävyys

Canform käyttää toiminnassaan ja tuotantoprosesseissa raaka-aineita, jotka rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja ovat energiatehokkaita. Käytettävät materiaalit ovat sertifioituja ja materiaalin kokonaismäärä on minimoitu. Syntyvä jäte voidaan kierrättää tai käyttää energiana.

Yrityksessämme on investoitu ympäristöä eniten kuormittavien tekijöiden, kuten energian käytön, syntyvän jätteen ja kuljetusten aiheuttamien päästöjen vähentämiseen.

Sosiaalinen kestävyys

Toimintamme perusarvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Olemme sitoutuneet turvallisen ja terveellisen työympäristön kehittämiseen. Tästä osoituksena yritys on pystynyt säilyttämään nolla- tapaturmatason jo vuosien ajan. Teemme silti jatkuvasti kehitystyötä työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi, työergonomian parantamiseksi ja viihtyisän työympäristön rakentamiseksi.

Tuemme työyhteisössämme yksilön työssä kehittymistä ja hyödynnämme työkykyä sekä terveyttä edistäviä tukitoimia. Tavoitteenamme on kehittää työn tuottavuutta ja laatua työhyvinvointia edistämällä.

Taloudellinen kestävyys

Kestävä talous luo perustan Canform Oy:n vastuulliselle liiketoiminnalle. Kilpailukykyinen ja kannattava yritystoiminta luovat mahdollisuudet investoida laitteisiin ja kehitysprojekteihin, jotka parantavat tuotantoprosessia ja tuotteiden sekä palveluiden laatua.

Koneiden ja laitteiden hankinnat tehdään elinkaarikustannuksiin perustuen. Käyttämällä tuotteita pitkään säästetään luonnonvaroja ja energiaa. Siksi huollamme koneita ja laitteita säännöllisesti ja korjaamme pikkuviat heti. Vanhat käytöstä poistetut laitteet kierrätetään asian mukaisesti.